Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:05-11122022
December 1, 2022, 4:14 am
0.08 MB
TKB:28-04122022 - Môn CCĐ_CĐ2020_HL của Thầy Hiếu sẽ học 3t cuối chiều T6
November 24, 2022, 2:32 am
0.08 MB
TKB:21-27112022 - Các lớp 21CH1A, 21CH1C, 22CH1C, 22TQ1A, 22TQ1B xem lại TKB do có cập nhật lại
November 17, 2022, 4:07 am
0.08 MB
TKB:14-20112022 - Môn Tin học sáng T4 lớp 22CĐ & 22CT không học - cập nhật TKB ngày 13/11/2022
November 10, 2022, 9:03 am
0.08 MB
TKB:07-13112022
November 3, 2022, 5:06 am
0.08 MB
TKB:31-06112022
October 27, 2022, 2:20 am
0.08 MB
TKB:24-30102022 - lớp 21CĐHL môn PL Thầy Du học Thứ 3; môn KTAT Thầy Lập học Thứ 6
October 20, 2022, 9:59 am
0.09 MB
TKB:17-23102022 - Cập nhật TKB ngày 17/10/2022 - lớp 22TQ1A môn Máy điện và các lớp học chiều thứ Sáu
October 13, 2022, 8:43 am
0.09 MB
TKB:10-16102022 - Cập nhật TKB ngày 10/10/2022 do các giảng viên tham gia BDKT ANQP
October 6, 2022, 8:44 am
0.09 MB
TKB:03-09102022 - TKB LỚP 21TQ1A CÓ BỔ SUNG MÔN TTLĐCT
September 29, 2022, 4:34 am
0.09 MB
TKB:26-02102022
September 22, 2022, 7:19 am
0.08 MB
TKB:19-25092022
September 14, 2022, 2:28 pm
0.08 MB
TKB:12-18092022 - Do nhiều GV bận công tác nên TKB có thay đổi - GV & HSSV vui lòng xem lại TKB cập nhật 15h30 ngày 8/9/2022
September 8, 2022, 12:46 am
0.08 MB
TKB:05-11092022
August 30, 2022, 3:15 am
0.08 MB
TKB:29-04092022 - Do P.A01 sửa chữa nên các lớp đổi phòng học - 21CH1A: A07, 21CH1C: A07, 21TQ1A: C05
August 25, 2022, 8:21 am
0.06 MB
TKB:22-28082022
August 17, 2022, 8:37 am
0.07 MB
TKB:15-21082022 -Cập nhật TKB ngày 12/8/2022 - GV (HỌC,NGUYÊN, LƯU, SƠNM) & SVHS xem lại TKB lớp 21TQ1C & 21CH1C
August 11, 2022, 6:59 am
0.07 MB
TKB:08-14082022 - Môn QLVHSCLĐ lớp 21CH1B GV bận Công tác không học
August 3, 2022, 8:11 am
0.07 MB
TKB:01-07082022
July 28, 2022, 1:14 am
0.06 MB
TKB:25-31072022
July 21, 2022, 3:42 am
0.06 MB
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22_HL - Ngày:October 2, 2023, 2:18 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK V- LỚP 21CĐ1A, 21CH1A-C - Ngày:September 28, 2023, 9:01 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22_HL - Ngày:September 11, 2023, 1:24 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:August 18, 2023, 1:58 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:July 27, 2023, 1:03 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CĐ1A - Ngày:July 27, 2023, 1:02 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CT1A - Ngày:July 27, 2023, 1:01 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22TQ1A-B - Ngày:July 7, 2023, 1:21 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: