Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Chuyên mục tin tức rỗng! Bạn hãy cập nhật bài viết.
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày:August 14, 2017, 10:06 am
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày:August 14, 2017, 10:06 am
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày:August 14, 2017, 10:05 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày:July 21, 2017, 7:09 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày:July 20, 2017, 7:05 am
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CT1A - Ngày:July 20, 2017, 6:27 am
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CK,CQ1A - Ngày:July 20, 2017, 6:26 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CT1A - Ngày:July 20, 2017, 6:26 am
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CT1A - Ngày:July 20, 2017, 6:25 am
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CK,CQ1A - Ngày:July 20, 2017, 6:25 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: