Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản kinh tế thuộc trường Cao Đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh viên bắt đầu chinh phục hành trình kiến thức với các môn khoa học cơ sở, cơ bản là tiền đề cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành. Các môn khoa học cơ bản quen thuộc mà mới mẻ bởi cách tiếp cận gắn với định hướng nghề nghiệp.

Ngày: October 2, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 178
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CĐ_HL - Ngày:January 17, 2018, 10:41 am
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CĐ_HL - Ngày:January 17, 2018, 10:40 am
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày:January 17, 2018, 10:39 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CĐ_HL - Ngày:January 17, 2018, 10:39 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CĐ_HL - Ngày:January 17, 2018, 10:38 am
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 16CK,CQ1A - Ngày:January 17, 2018, 10:38 am
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày:January 12, 2018, 9:34 am
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày:January 9, 2018, 8:20 am
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày:January 9, 2018, 8:20 am
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày:January 4, 2018, 11:15 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: