Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản kinh tế thuộc trường Cao Đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh viên bắt đầu chinh phục hành trình kiến thức với các môn khoa học cơ sở, cơ bản là tiền đề cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành. Các môn khoa học cơ bản quen thuộc mà mới mẻ bởi cách tiếp cận gắn với định hướng nghề nghiệp.

Ngày: October 2, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 259
 • Điểm thi lần 2 môn NLKT lớp 17CK1A - Ngày:March 21, 2018, 10:56 am
 • Điểm thi lần 2 môn QTCLg lớp 15CQ1A - Ngày:March 21, 2018, 10:55 am
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 15CQ1A - Ngày:March 21, 2018, 10:55 am
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 17TQ1A - Ngày:March 21, 2018, 10:54 am
 • Điểm thi lần 2 môn KT lớp 15CK1A - Ngày:March 21, 2018, 10:54 am
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày:March 21, 2018, 10:53 am
 • Điểm thi lần 2 môn KTTMDV lớp 15CK1A - Ngày:March 21, 2018, 10:52 am
 • Điểm thi lần 2 môn VLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày:March 21, 2018, 10:50 am
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 17CH1A-D - Ngày:March 21, 2018, 10:49 am
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 17SQ1B - Ngày:March 21, 2018, 10:48 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 23rd of March 2018 - Lượt truy cập: