Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản kinh tế thuộc trường Cao Đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh viên bắt đầu chinh phục hành trình kiến thức với các môn khoa học cơ sở, cơ bản là tiền đề cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành. Các môn khoa học cơ bản quen thuộc mà mới mẻ bởi cách tiếp cận gắn với định hướng nghề nghiệp.

Ngày: October 2, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM - ĐLCMĐCS lớp 16CH6A - Ngày:November 7, 2017, 7:57 am
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH_HL - Ngày:November 7, 2017, 7:56 am
 • Điểm thi lần 1 môn THKT lớp 15CK1A - Ngày:November 7, 2017, 7:56 am
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày:November 6, 2017, 1:46 am
 • Điểm thi lần 1 môn PPNCKH lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:23 am
 • Điểm thi lần 1 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:23 am
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:22 am
 • Điểm thi lần 1 môn QTCLc lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:22 am
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:22 am
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CQ1A - Ngày:October 31, 2017, 7:21 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 18th of November 2017 - Lượt truy cập: