Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Chuyên mục tin tức rỗng! Bạn hãy cập nhật bài viết.
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 16NQ1A,B - Ngày:April 25, 2017, 8:00 am
 • Điểm thi lần 2 môn NN lớp 16NQ1A,B - Ngày:April 25, 2017, 7:59 am
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16NQ1A,B - Ngày:April 25, 2017, 7:59 am
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH6A - Ngày:April 14, 2017, 7:56 am
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTKHQ lớp 16TN1A - Ngày:April 14, 2017, 7:55 am
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 14CK1A - Ngày:April 14, 2017, 7:54 am
 • Điểm thi lần 2 môn KTTMDV lớp 14CK1A - Ngày:April 14, 2017, 7:54 am
 • Kết quả phúc khảo điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày:April 10, 2017, 6:53 am
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày:April 4, 2017, 3:27 am
 • Điểm thi lần 2 môn KT THUẾ lớp 14CK1A - Ngày:April 4, 2017, 3:26 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: