Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Chuyên mục tin tức rỗng! Bạn hãy cập nhật bài viết.
 • Điểm thi lần 2 môn TKKD lớp 15CQ1A - Ngày:June 26, 2017, 9:32 am
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 15CK1A - Ngày:June 26, 2017, 9:32 am
 • Điểm thi lần 1 môn QT MAR lớp 15CQ1A - Ngày:June 5, 2017, 7:14 am
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 15CQ1A - Ngày:June 5, 2017, 7:13 am
 • Điểm thi lần 1 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày:June 5, 2017, 7:12 am
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH2A - Ngày:June 1, 2017, 2:27 am
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 17NQTP - Ngày:May 29, 2017, 6:50 am
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CH6A - Ngày:May 29, 2017, 6:49 am
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CQ1A - Ngày:May 29, 2017, 6:49 am
 • Điểm thi lần 1 môn KTQTCP lớp 15CQ1A - Ngày:May 29, 2017, 6:48 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: