Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản kinh tế thuộc trường Cao Đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh viên bắt đầu chinh phục hành trình kiến thức với các môn khoa học cơ sở, cơ bản là tiền đề cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành. Các môn khoa học cơ bản quen thuộc mà mới mẻ bởi cách tiếp cận gắn với định hướng nghề nghiệp.

Ngày: October 2, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 337
 • Mẫu Sinh hoạt chủ nhiệm - Ngày:May 23, 2018, 11:08 am
 • Mẫu Phiếu đăng ký dạy bù - Ngày:January 26, 2018, 3:43 pm
 • Mẫu Báo cáo làm thêm giờ - Ngày:January 26, 2018, 3:41 pm
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty ngoài - Ngày:January 9, 2018, 9:50 am
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty Điện lực - Ngày:January 9, 2018, 9:49 am
 • Giấy thanh toán đi dạy ngoài - Ngày:September 6, 2017, 10:09 am
 • Hướng dẫn thực hiện viết Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận thực tập tốt nghiệp. - Ngày:September 1, 2016, 2:32 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 25th of May 2018 - Lượt truy cập: