Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Chuyên mục tin tức rỗng! Bạn hãy cập nhật bài viết.
 • Điểm thi lần 2 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày:September 8, 2017, 4:18 pm
 • Điểm thi lần 2 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày:September 8, 2017, 4:17 pm
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày:September 8, 2017, 4:15 pm
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH_HL - Ngày:September 8, 2017, 8:26 am
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TN_HL - Ngày:September 8, 2017, 8:25 am
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TN_HL - Ngày:September 8, 2017, 8:25 am
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN_HL - Ngày:September 8, 2017, 8:24 am
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK,CV,CT,CQ - Ngày:September 8, 2017, 8:24 am
 • Điểm thi lần 1 môn ĐTCB lớp 17CH6A - Ngày:September 8, 2017, 8:23 am
 • Điểm thi lần 1 môn TUDA2 lớp 16CH6A - Ngày:September 8, 2017, 8:21 am
 • Báo cáo làm thêm giờ - Ngày:September 6, 2017, 10:13 am
 • Giấy thanh toán đi dạy ngoài - Ngày:September 6, 2017, 10:09 am
 • Hướng dẫn thực hiện Đồ án TN Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ - Ngày:September 1, 2016, 2:32 am
 • Mẫu số 1: Mẫu đơn xin thực tập các công ty Điện lực - Ngày:November 30, 2015, 6:23 am
 • Mẫu số 2: Mẫu đơn xin thực tập các công ty ngoài - Ngày:November 30, 2015, 6:22 am
 • Mẫu phiếu đăng ký dạy bù - Ngày:November 12, 2015, 8:16 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of September 2017 - Lượt truy cập: