Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 30, 2015, 12:46 am - Lượt xem: 921 - 0.02 MB
  • THÔNG BÁO GẤP v/v thi lại môn TKT lớp 16CK1A - môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: August 28, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 753
  • THÔNG BÁO V/V THI LẦN 2 MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG KHÓA 15CE1A-I - Ngày: March 28, 2016, 1:40 am - Lượt xem: 1108
  • Thông báo đăng ký ôn thi và học BSKT môn NN1 khối 15CE1A-I - Ngày: March 21, 2016, 3:21 am - Lượt xem: 1248
  • Thông báo đăng ký ôn thi và học BSKT môn TCQLDN khóa 13CE1A-H - Ngày: November 30, 2015, 12:46 am - Lượt xem: 921
  • Thông báo đang ký học ôn thi và học BSKT môn NN2 khóa 14CE1A-L - Ngày: August 14, 2015, 6:40 am - Lượt xem: 1117


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: