Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: February 1, 2021, 2:10 pm - Lượt xem: 374 - 1.02 MB
 • Diem thi lan 1 mon Mach dien lop 18CD_HL 140421 - Ngày: April 15, 2021, 5:58 pm - Lượt xem: 619
 • Diem thi lan 1 mon TA2 lop 18CD_HL 130421 - Ngày: April 15, 2021, 5:57 pm - Lượt xem: 466
 • Diem thi lan 1 mon PL lop 18CD_HL 120421 - Ngày: April 15, 2021, 5:57 pm - Lượt xem: 425
 • Diem thi lan 1 mon TA1 lop 18CD_HL 120421 - Ngày: April 15, 2021, 5:56 pm - Lượt xem: 454
 • Diem thi lan 1 mon TA1KDDN lop 19SQ1A_DN 260321 - Ngày: April 15, 2021, 5:56 pm - Lượt xem: 434
 • Diem thi mon TAKT lan 2 lop 19 Cao đang 250321 - Ngày: April 7, 2021, 9:57 am - Lượt xem: 511
 • Diem thi mon KTAT lan 2 lop 19CT1A 230321 - Ngày: April 7, 2021, 9:56 am - Lượt xem: 455
 • Diem thi mon TA1 lan 2 lop 20 Cao dang 200321 - Ngày: April 5, 2021, 11:15 am - Lượt xem: 463
 • Diem thi mon PL lan 2 lop 20CD1A 200321 - Ngày: April 5, 2021, 11:15 am - Lượt xem: 462
 • Diem thi mon May dien lan 2 lop 20TQ1A 180321 - Ngày: April 5, 2021, 11:14 am - Lượt xem: 479
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20CĐ1A 170321 - Ngày: April 5, 2021, 11:13 am - Lượt xem: 445
 • Diem thi mon KTAT lan 2 lop 20TQ1A 160321 - Ngày: April 5, 2021, 11:12 am - Lượt xem: 392
 • Diem thi mon KTCA lan 2 lop 19CH1A,B 240321 - Ngày: April 5, 2021, 10:40 am - Lượt xem: 380
 • Diem thi mon TCSX lan 2 lop 19 Cao dang 260321 - Ngày: April 5, 2021, 10:39 am - Lượt xem: 352
 • Diem thi mon KCD lan 2 lop 19CH1A ,B 230321 - Ngày: March 31, 2021, 5:52 pm - Lượt xem: 346
 • Diem thi mon CT lan 2 lop 20 Cao dang 200321 - Ngày: March 31, 2021, 5:51 pm - Lượt xem: 347
 • Diem thi mon TCC lan 2 lop 20 Cao dang 190321 - Ngày: March 31, 2021, 5:49 pm - Lượt xem: 443
 • Diem thi mon VLDC lan 2 lop 20 Cao dang 180321 - Ngày: March 31, 2021, 5:48 pm - Lượt xem: 343
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20CH1A,B 170321 - Ngày: March 31, 2021, 5:47 pm - Lượt xem: 424
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20TQ1A 170321 - Ngày: March 31, 2021, 5:46 pm - Lượt xem: 365
 • Diem thi mon DLD lan 2 lop 20TQ1A 150321 - Ngày: March 16, 2021, 3:56 pm - Lượt xem: 362
 • Diem thi mon TAKT lan 1 khoi cao dang K19 250121 - Ngày: February 2, 2021, 5:11 pm - Lượt xem: 532
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20TQ1B 290121 - Ngày: February 1, 2021, 2:12 pm - Lượt xem: 500
 • Diem thi mon TA lan 1 lop 20TQ1A 270121 - Ngày: February 1, 2021, 2:11 pm - Lượt xem: 383
 • Diem thi mon KTAT lan 1 lop 20TQ1A 260121 - Ngày: February 1, 2021, 2:10 pm - Lượt xem: 374
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop HL 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:09 pm - Lượt xem: 499
 • Diem thi mon DLD lan 2 lop HL 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:08 pm - Lượt xem: 384
 • Diem thi mon DLD lan 1 lop 20TQ1A 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:07 pm - Lượt xem: 424
 • Diem thi mon May dien lan 1 lop 20TQ1A 220121 - Ngày: February 1, 2021, 2:07 pm - Lượt xem: 351
 • Diem thi mon PL lan 1 lop 20TQ1A 200121 - Ngày: February 1, 2021, 2:06 pm - Lượt xem: 385
 • Diem thi mon KTCA lan 1 lop 19CH1A-B 200121 - Ngày: February 1, 2021, 2:05 pm - Lượt xem: 413
 • Diem thi mon CT lan 1 lop 20TQ1A 190121 - Ngày: February 1, 2021, 2:04 pm - Lượt xem: 367
 • Diem thi mon TCSX lan 1 khoi cao dang K19 190121 - Ngày: February 1, 2021, 2:03 pm - Lượt xem: 387
 • Diem thi mon KTAT lan 1 lop 19CT1A 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:02 pm - Lượt xem: 325
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20TQ1A 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:02 pm - Lượt xem: 389
 • Diem thi mon KCD lan 1 lop 19CH1A-B 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:01 pm - Lượt xem: 366
 • Diem thi mon TA1 lan 1 khoi cao dang K20 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:00 pm - Lượt xem: 446
 • Diem thi mon CT lan 1 lop 20CH1A-B 150121 - Ngày: February 1, 2021, 1:59 pm - Lượt xem: 504
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20CH1A-B 130121 - Ngày: February 1, 2021, 1:58 pm - Lượt xem: 547
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20CD1A-B 130121 - Ngày: February 1, 2021, 1:56 pm - Lượt xem: 370


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: