Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Chức năng


Tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy, học tập các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Viễn thông- Công nghệ thông tin và Tự động hóa. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, cải tiến phương pháp dạy và học liên quan đến các lĩnh vực trên.

 

Khoa có chức năng quản lý các hoạt động đào tạo, hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

Nghành Tự động hóa sẽ bắt đầu tuyển sinh năm 2013 theo quyết định số 5561/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 13/12/2012.

a) Phát triển ngành nghề mới: Điện tử Viễn thông  và Tự động hóa

b) Quản lý hoạt động đào tạo, hoạt động giảng dạy – học tập theo chương trình, kế hoạch tiến độ của nhà trường.

c) Quản lý hoạt động học thuật – chuyên đề, nghiên cứu khoa học liên quan đến các bộ môn do khoa quản lý và các lĩnh vực liên quan nhằm phát triển chung cho nhà trường.

d) Quản lý việc biên soạn, thẩm định, chỉnh lý nội dung chương trình–giáo trình–bài giảng–tài liệu giảng dạy liên quan đến các bộ môn do khoa quản lý.

 

Đội ngũ giáo viên & thư ký

 • Số lượng: 09
 • Trình độ : Thạc sĩ : 06 người;  Đại học: 03 người

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

1

Đặng Mạnh Cường

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Điện-Điện tử

2

Võ Thị Hằng Uyên

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Điện tử-Viễn thông

3

Nguyễn Thành Công

Giảng viên

Thạc sĩ

Viễn thông

4

Phạm Khắc Vũ Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

Điện-Điện tử

5

Hoàng Thị Ngoan

Giảng viên

Thạc sĩ

Viễn thông

6

Nguyễn Huy Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

7

Phạm Đức Lân

Giảng viên

Kỹ sư

Hệ thống điện

8

Nguyễn Ngọc Tuân

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

9

Lê Thị Hải Kim

Giáo vụ khoa

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

 

Các phòng thí nghiệm, thực hành do Khoa quản lý :

+ Phòng vi tính 1:

+ Phòng vi tính 2:

+ Phòng Thiết bị đầu cuối:

+ Phòng Cáp KL-Cáp quang:

+ Phòng Cơ sở Viễn thông:

+ Phòng Điện tử cơ bản:

+ Phòng thực hành Điện tử tương tự - Điện tử số

Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 4065
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Viễn thông - Ngày: August 2, 2016, 5:42 am - Lượt xem: 1465
 • Kế hoạch tham quan thực tế - Ngày: June 13, 2013, 2:17 am - Lượt xem: 1832
 • Quảng bá khoa Công nghệ Điện tử-Tự động hóa - Ngày: June 11, 2013, 4:58 am - Lượt xem: 1996
 • Ngành Tự Động hóa - Ngày: Wed-Apr-2013 - Lượt xem: 2276
 • Giới thiệu về khoa Công nghệ Điện tử - Tự động hóa - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 4065


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 15th of April 2024 - Lượt truy cập: