thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 12, 2021, 3:14 pm - Lượt xem: 10 - 0.25 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 11 - 0.21 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:10 pm - Lượt xem: 9 - 0.23 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 9 - 0.22 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 8 - 0.33 MB
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL LẦN 1 14.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH THI MÔN TDH QUÁ TRÌNH CN LỚP 19CT L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20CH1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:02 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:01 pm - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN K20 L2 - Ngày: March 12, 2021, 2:58 pm - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 8, 2021, 5:16 pm - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 19CĐ - L1 - Ngày: January 25, 2021, 10:55 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL _L1 - Ngày: January 23, 2021, 1:25 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH THI MÔN DK LTPLC LỚP CD_HL_L1 (1) - Ngày: January 22, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 36
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ LỚP CD_HL_L2 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL_L1 - Ngày: January 22, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP 19CB _L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:32 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH THI MÔN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 30
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH THI MÔN TB&HTTD LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 30
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 47
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:03 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH THI MÔN MẠNG TTCN LỚP 18CD-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:31 am - Lượt xem: 36
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 51
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CD1A-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD,CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:28 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 20CH1A,B - L1 - Ngày: January 8, 2021, 9:09 am - Lượt xem: 60
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 20CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 4, 2021, 7:46 pm - Lượt xem: 53
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 19TQ1A-L1 - Ngày: November 19, 2020, 2:19 pm - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH THI MÔN TB& HTTĐ - LỚP 18CĐ -L1 - Ngày: October 26, 2020, 5:37 pm - Lượt xem: 59
 • DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: October 23, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 91
 • DANH SÁCH THỰC TẬP LỚP 18CT1A - Ngày: October 23, 2020, 5:00 pm - Lượt xem: 67
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 22, 2020, 3:23 pm - Lượt xem: 52
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 18CT1A -L1 - Ngày: October 19, 2020, 4:52 pm - Lượt xem: 80
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:33 pm - Lượt xem: 56


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 16th of May 2021 - Lượt truy cập: