Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ra đời cùng với việc thành lập Trường Kỹ thuật điện (năm 1976), nay là Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (SPC), Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo thời điểm đó là vừa quản lý đào tạo vừa quản lý học sinh sinh viên với phạm vi chức năng nhiệm vụ rộng và quan trọng. Do vậy, tháng 5 năm 2005, Hiệu trưởng Trường Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản tách mảng quản lý học sinh sinh viên ra khỏi chức năng nhiệm vụ của Phòng Đào tạo để thành lập Phòng Quản lý Sinh viên Học sinh. Với tư cách là một đơn vị chuyên môn nằm trong khối phòng ban, Phòng Đào tạo có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo chính quy dài hạn theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của Hiệu trưởng nhà trường.

Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng Đào tạo cùng nhiều phòng chức năng khác đã nổ lực đóng góp vào sự phát triển chung của Trường trong việc đào tạo nhiều thế hệ công nhân, kỹ thuật viên trung cấp và cử nhân cao đẳng kỹ thuật cho ngành Điện khu vực phía Nam, cụ thể như sau:


Ngày: August 7, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 2055
  • Chức năng nhiệm vụ - Ngày: August 7, 2017, 3:27 pm - Lượt xem: 1720
  • Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:25 pm - Lượt xem: 2151
  • Giới thiệu phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 2055


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: