Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1. Chức năng của Phòng

- Tham mưu giúp việc cho Ban Giám Hiệu Nhà trường các hoạt động bao gồm : mua sắm, đấu thầu vật tư, máy móc, trang thiết bị chuyên dùng; sửa chữa _ bảo trì hạ tầng cơ sở vật chất; dịch vụ phục vụ tea-break lớp học đào tạo nâng cao, vệ sinh phòng học, phục vụ nhà nghỉ, xe công xa; cảnh quan môi trường; lĩnh vực công nghệ thông tin; các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tham mưu giúp việc công tác quản lý vật tư, công cụ dụng cụ và tài sản cố định trong toàn trường;

- Tham mưu công tác nhân sự trong phạm vi hoạt động của phòng Quản trị.

 

2. Nhiệm vụ của Phòng

- Thực hiện công tác lập kế hoạch của phòng và cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị theo đề nghị được duyệt của các Khoa/Phòng;

- Thực hiện mua sắm, đấu thầu vật tư, máy móc _ trang thiết bị theo qui định;

- Thực hiện công tác quản lý, điều hành dịch vụ nhà nghỉ  Cán bộ _ Học viên;

- Thực hiện công tác quản trị _ phục vụ (tạp vụ) các khu làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm;

- Thực hiện công tác quản lý, điều động xe công xa phục vụ hoạt động đào tạo chính quy; đào tạo nâng cao; tham quan học tập, nghỉ mát;

- Thực hiện công tác an toàn _ vệ sinh lao động và cảnh quan môi trường trong phạm vi khuôn viên Nhà trường;

- Thực hiện các thủ tục, qui trình liên quan đến công tác ISO, KPI và các Dự án đầu tư, giám sát kỹ thuật công trình xây dựng cơ bản;

- Thực hiện sửa chữa, bảo trì các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc; quản lý nhập xuất kho vật tư, thanh lý TSCĐ, CCDC hàng năm;

- Thực hiện công tác quản lý và vận hành mạng nội bộ LAN, WAN; cáp quang Internet, hội nghị truyền hình trực tuyến; wifi các khu nhà, phòng học.

- Thực hiện các phầm mềm công nghệ thông tin như : kế toán (ERP); quản lý nhân sự (HRMS); quản lý công văn _ công việc (E-office) …

 

3. Quyền hạn của Phòng

- Có thẩm quyền giải quyết các công việc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của phòng Quản trị;

- Được quyền ký chính thức, ký tắt các văn bản; giấy tờ trong phạm vi công việc được giao của phòng Quản trị bao gồm : phiếu nhập xuất tồn kho, phiếu đề nghị, phiều điều xe, tờ trình, báo cáo, công văn, hợp đồng, quy trình ISO …;

- Có thẩm quyền giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu Nhà trường.

Ngày: October 11, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 1528
  • Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị - Ngày: October 11, 2017, 10:08 am - Lượt xem: 1468
  • Giới thiệu Phòng Quản trị - Ngày: October 11, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 1528


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 18th of July 2024 - Lượt truy cập: