Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

- Ban chủ nhiệm khoa gồm có Trưởng khoa và 02 Phó trưởng khoa.
- Khoa gồm có 02 tổ bộ môn là Tổ Cao thế và Tổ Trung hạ thế.
- Đội ngủ giảng viên cơ hữu gồm 25 người có trình độ đại học và sau đại học, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực Hệ thống điện.

Ngày: May 20, 2021, 5:51 pm - Lượt xem: 1043
 • CƠ HỘI VIỆC LÀM - Ngày: May 20, 2021, 5:54 pm - Lượt xem: 1607
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT - Ngày: May 20, 2021, 5:53 pm - Lượt xem: 762
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC - Ngày: May 20, 2021, 5:51 pm - Lượt xem: 1043
 • NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO - Ngày: May 20, 2021, 5:44 pm - Lượt xem: 1149
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - Ngày: May 20, 2021, 5:39 pm - Lượt xem: 841
 • GIỚI THIỆU CHUNG - Ngày: May 20, 2021, 5:37 pm - Lượt xem: 864


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: