Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

           15CH2A:

 •  Lý luận chính trị:           7g30   ngày 30/09/2017 (Phòng A.01)
 • Lý thuyết chuyên môn:  13g00 ngày 30/09/2017 (Phòng A.01)
 • Lý thuyết cơ sở:             7g30   ngày 01/10/2017 (Phòng A.01)

·         15NQ1A-D:

 • Chính trị:                       7g30   ngày 11/09/2017 (Phòng I.02)
 • Lý thuyết nghề:              7g30   ngày 13/09/2017 (Phòng I.02)
 • Thực hành TN:              ngày 14/09/2017 và 15/09/2017 (theo lịch cụ thể của khoa Hệ thống điện)

 ·     16TN1A (Nhiệt điện):

 • Chính trị:                       7g30   ngày 11/09/2017 (Phòng I.01)
 • Lý thuyết TN:                7g30   ngày 13/09/2017 (Phòng I.01)
 • Thực hành TN:              ngày 15/09/2017 (theo lịch cụ thể của khoa Điện công nghiệp)
 15TH1A-D và các khóa trước:

 • Chính trị:                       7g30   ngày 18/09/2017 (Phòng I.01)
 •  Lý thuyết TN:                7g30   ngày 20/09/2017 (Phòng A.01)
 • Thực hành TN:              ngày 21/09/2017 và 22/09/2017 (theo lịch cụ thể của khoa Hệ thống điện)
Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 26th of May 2022 - Lượt truy cập: