Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

                                  

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC

TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CĐHCM-TCKT    Tp.Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng 05  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí qua ngân hang Khóa 13NQ.

 

 

          Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh thông báo đến  toàn thể học sinh sinh viên Khóa 13NQ1-A,B,C,D,E  về việc nộp học phí qua hệ thống ngân hàng Agribank. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học sinh trong việc nộp học phí,  trường đã liên kết với Ngân hàng Agribank – CN Bắc Sài Gòn để thu học phí. (Thời gian nộp học phí chậm nhất là đến ngày 27/06/2015, nếu sinh viên nộp trể hạn sẽ bị cấm thi, nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp trể hạn). Học sinh nộp học phí cho trường xin ghi theo hướng dẫn sau:

      

*Chủ tài khoản :Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh .

*Số tài khoản    : 6321201009340 , Tại : Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Bắc Sài Gòn  - TPHCM

*Nội dung ghi như sau: Họ tên - Mã số sinh viên- nộp học phí học kỳ…

(Ví dụ: Nguyễn văn A –13NQ1B-38- nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015)

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng TCKT qua số ĐT: 08-22155665.

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

-          BGH (để báo cáo)

-          Phòng QL SVHS (để phối hợp đôn đốc giải quyết)

-          Phòng Đào Tạo (để phối hợp đôn đốc giải quyết)

-          Phòng TCKT (để phối hợp đôn đốc giải quyết)

-          Sinh viên lớp D5H14B để thực hiện

-         Lưu VT                                                                                

 

                                                                            TS Phạm Xuân Khang

Ngày: May 25, 2015, 4:00 am - Lượt xem: 3515
  • THÔNG BÁO - Ngày: May 25, 2015, 4:00 am - Lượt xem: 3515
  • Thông báo nộp học phí qua hệ thống Ngân hàng - Ngày: May 19, 2015, 7:59 am - Lượt xem: 4477


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 10th of December 2023 - Lượt truy cập: