Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1- Ông: Lê Văn Nhu - TP  Phụ trách chung.
2- Ông: Nguyễn Phan Quốc Phong - PTP. Phụ trách Tổng hợp.
3- Ông: Trần Văn Tú- Kế toán 1
4- Bà: Trần Thị Bích Hà - Kế toán 2
5- Bà: Võ Thị Như Lệ - Kế toán 3
6- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nguyên- Thủ quỹ

Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 2979 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: