Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 

Stt

Đối tượng

Thời gian đào tạo

Tin học

Ghi chú

1

Trung cấp chuyên nghiệp chính qui.

2 năm

- Trình độ Tin học cơ bản.

- Hoặc chứng chỉ chuyên viên tin học văn phòng  (Microsoft Office Specialist – MOS)

- Hoặc Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

Được chuyển điểm thi Tin học cơ bản tại Trung tâm NN-TH  cho môn Tin học theo quy định.

2

Cao đẳng chính qui

3 năm

- Trình độ Tin học cơ bản.

- Hoặc Chứng chỉ chuyên viên tin học văn phòng  (Microsoft Office Specialist – MOS)

Không được chuyển điểm cho môn Tin học

vì nội dung không tương đương

- Hoặc Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

Được chuyển điểm cho môn Tin học  theo quy định.

 

Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM  nhận các chứng chỉ Tin học được cấp bởi:

§   Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học của trường Cao đẳng Điện lực Tp HCM.

§   Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp HCM.

§   Các chứng chỉ quốc tế hợp pháp khác theo qui định của bộ GD&ĐT.

 

Trình độ Tin học của sinh viên khi tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc và không nằm trong chương trình đào tạo chính khóa. Do đó, sinh viên phải chủ động đăng ký học tại các trung tâm để lấy chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn đầu ra tốt nghiệp.

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 (đã ký)

TS. PHẠM XUÂN KHANG

KHOA CNĐT-TĐH

 

 (đã ký)

Th.S ĐẶNG MẠNH CƯỜNG

Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 3436
 • Danh sách SV dự thi Hội đồng cấp chứng chỉ đào tạo ngày 03/12/2023 - Ngày: November 28, 2023, 1:42 am - Lượt xem: 50
 • Lịch thi dự kiến 2018 - Ngày: November 22, 2017, 3:58 am - Lượt xem: 2784
 • Thông báo khai giảng Quý 4 - Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 1826
 • Thông báo thi cấp chứng nhận đào tạo - Ngày: August 25, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 2397
 • Nhận chứng nhận đợt thi 04/06 - Ngày: August 25, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 1759
 • Thông báo khai giảng Quý 3 - Ngày: August 25, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 1283
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 2512
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 16/01/2016 - Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 2105
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 15/11/2016 - Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 2444
 • Chuyển đổi hình thức cấp chứng chỉ đào tạo - Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 2880


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: