Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD
Ngày: September 12, 2017, 5:23 am - Lượt xem: 2561
Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015
Ngày: September 7, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 2504
Kết quả xét tốt nghiệp 14CH
Ngày: September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt xem: 2913
Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015
Ngày: August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 2918
Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015
Ngày: August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt xem: 2244
Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ
Ngày: August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 3068
Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015
Ngày: July 5, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 3954
Kết quả xét tốt nghiệp 14CV
Ngày: June 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 2988
Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016
Ngày: June 23, 2017, 1:39 am - Lượt xem: 2612
Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK
Ngày: June 22, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 2549
Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014
Ngày: June 13, 2017, 1:52 am - Lượt xem: 3975
Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017
Ngày: June 6, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 4180
Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014
Ngày: May 30, 2017, 3:50 am - Lượt xem: 3430
Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2
Ngày: May 26, 2017, 8:56 am - Lượt xem: 3535
Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013
Ngày: May 25, 2017, 12:44 am - Lượt xem: 4277


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: