Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 30, 2016, 3:23 am - Lượt xem: 1150 - 1.59 MB
  • Thông báo kết quả thi Tiếng anh A1, A2 và THCB - 02/12/2018 - Ngày: December 19, 2018, 9:05 am - Lượt xem: 712
  • Thông báo kết quả thi Tiếng anh A2 - 03/06/2018 - Ngày: June 27, 2018, 2:08 am - Lượt xem: 629
  • Thông báo kết quả thi Tiếng anh A1 - 03/06/2018 - Ngày: June 27, 2018, 2:07 am - Lượt xem: 520
  • Thông báo kết quả thi Tin học cơ bản - 03/06/2018 - Ngày: June 27, 2018, 2:06 am - Lượt xem: 621
  • Kết quả thi Tin học A ngày 10/19/16 - Ngày: September 30, 2016, 3:23 am - Lượt xem: 1150


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 1st of December 2022 - Lượt truy cập: