Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Nhân viên

Ngày: November 25, 2019, 2:55 pm - Lượt xem: 792

Vị trí: Nhân viên vận hành điện

Ngày: November 25, 2019, 2:54 pm - Lượt xem: 800

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật
          Nhân viên kinh doanh
          Kế toán

Ngày: October 17, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 929

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật

Ngày: October 17, 2019, 4:12 pm - Lượt xem: 1246

Vị trí: Thực tập Kỹ thuật điện

Ngày: October 17, 2019, 4:10 pm - Lượt xem: 770
  • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ KHANG - Ngày:October 4, 2019, 11:36 am - Lượt xem: 759
  • công ty CP Đầu tư và Xây lắp điện số 5 - Ngày:October 3, 2019, 5:43 pm - Lượt xem: 923
  • CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN BÌNH MINH - Ngày:October 3, 2019, 3:47 pm - Lượt xem: 1234
  • CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI HQ - Ngày:October 3, 2019, 3:45 pm - Lượt xem: 727
  • Công ty CP Năng lượng xanh Số 1 (Solar1) - Ngày:September 24, 2019, 12:28 pm - Lượt xem: 893


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: