Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

01/04/2015

Ngày: April 1, 2015, 8:55 am - Lượt xem: 5442

01/04/2015

Ngày: April 1, 2015, 8:54 am - Lượt xem: 5186

Do nhu cầu mở rộng họat động, cần tuyển vị trí Kỹ sư Điện, Điện công trình, làm việc tại TP.HCM

Ngày: April 1, 2015, 8:26 am - Lượt xem: 6089Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: