Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Kỹ sư giám sát
          Nhân viên kỹ thuật

Ngày: October 3, 2019, 5:43 pm - Lượt xem: 787

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật
Số lượng: 02 người

Ngày: October 3, 2019, 3:47 pm - Lượt xem: 1116

Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 03 người

Ngày: October 3, 2019, 3:45 pm - Lượt xem: 592

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật

Ngày: September 24, 2019, 12:28 pm - Lượt xem: 783

Vị trí: Nhân viên chăm sóc khách hàng

Ngày: September 18, 2019, 11:09 am - Lượt xem: 763
  • Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng - Ngày:September 18, 2019, 11:08 am - Lượt xem: 674
  • Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận - Ngày:September 18, 2019, 11:03 am - Lượt xem: 715
  • Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel Long An - Ngày:September 17, 2019, 12:32 pm - Lượt xem: 630
  • Công ty MM Mega Market Việt Nam (MMVN) - Ngày:September 17, 2019, 12:30 pm - Lượt xem: 615
  • Công ty TNHH TNT An Ninh - Ngày:September 17, 2019, 12:28 pm - Lượt xem: 617


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: