Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Nhân viên thi công
Số lượng: 300 người

Ngày: May 17, 2018, 2:37 pm - Lượt xem: 1832

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật
Số lượng: 03 người

Ngày: May 17, 2018, 7:08 am - Lượt xem: 1697

Vị trí: Nhân viên Kỹ thuật.
Số lượng: 600 người

Ngày: May 17, 2018, 7:07 am - Lượt xem: 1653

Vị trí: Nhân viên vận hành + Bảo trì
Số lượng: 20 người

Ngày: May 17, 2018, 7:05 am - Lượt xem: 1549

Vị trí: Nhân viên kỷ thuật
Giới tính: Nam, nữ
Số lượng: 3 người

Ngày: May 17, 2018, 7:04 am - Lượt xem: 1443
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT) - Ngày:May 17, 2018, 7:02 am - Lượt xem: 1539
  • CTY TNHH QC MŨI TÊN VÀNG - Ngày:May 4, 2018, 9:44 am - Lượt xem: 1541
  • CTY CP NAM TÂY PHƯƠNG - Ngày:May 4, 2018, 9:42 am - Lượt xem: 1583
  • CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - Ngày:May 4, 2018, 9:37 am - Lượt xem: 3338
  • Công ty TNHH Điện Kỹ Nghệ Đại Việt - Ngày:April 19, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 1855


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: