Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Kỹ sư điện
          Nhân viên kỹ thuật

Ngày: April 23, 2020, 3:27 pm - Lượt xem: 648

Vị trí: Nhân viên vận hành

Ngày: April 23, 2020, 3:25 pm - Lượt xem: 607

Trình độ: Cao đẳng, trung cấp

Ngày: April 21, 2020, 4:20 pm - Lượt xem: 703

Vị trí: nhân viên Điện, cơ khí
Số lượng: 100 người

Ngày: March 24, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 844

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật vận hành máy
Số lượng: 20 người

Ngày: March 24, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 617
  • Công ty CP K.I.P Việt Nam - Ngày:March 24, 2020, 11:51 am - Lượt xem: 543
  • Tập đoàn Dynaplast - Ngày:February 11, 2020, 9:58 am - Lượt xem: 678
  • Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam - Ngày:February 11, 2020, 9:56 am - Lượt xem: 759
  • Công ty TNHH Phú Thuận Thành - Ngày:December 6, 2019, 4:39 pm - Lượt xem: 919
  • Công ty CP Điện Lực Hoàng Ngân - Ngày:December 6, 2019, 4:36 pm - Lượt xem: 1132


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: