Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV COI THI TUAN TU 27-08 den 01-09
Ngày: August 27, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 1875 - 0.04 MB
GV COI THI TUAN TU 13-08 den 20-08
Ngày: August 9, 2018, 1:59 pm - Lượt xem: 2109 - 0.07 MB
17CH HL HK1 thi lan 1 ngay 27-8
Ngày: August 9, 2018, 1:58 pm - Lượt xem: 2108 - 0.03 MB
LICH THI TN 15TH1A-D từ ngày 17-09
Ngày: August 2, 2018, 1:31 am - Lượt xem: 2035 - 0.03 MB
LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 2182 - 0.03 MB
LICH THI TN 13CAODANG từ ngày 24-09
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 2326 - 0.03 MB
17 TQ1A thi lai HK2 ngay 10-8
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 2606 - 0.03 MB
17 CK1A thi lai HK2 ngay 11-08
Ngày: August 2, 2018, 1:29 am - Lượt xem: 2291 - 0.03 MB
16TH1A thi lai HK4 ngay 13-8
Ngày: August 2, 2018, 1:29 am - Lượt xem: 2083 - 0.03 MB
LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07
Ngày: July 9, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2453 - 0.03 MB
D8H9B HL thi lan 1 ngay 11-08
Ngày: July 9, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2030 - 0.03 MB
17NQTP HL thi lan 1 ngay 07-08
Ngày: July 9, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2176 - 0.03 MB
17 TQ HL HK1 thi lan 2 ngay 09-08
Ngày: July 9, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 2582 - 0.03 MB
17 CT1A thi lai HK2 ngay 11-08
Ngày: July 9, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 2231 - 0.03 MB
17 CH1A-D thi lai HK2 ngay 10-08
Ngày: July 9, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 2495 - 0.03 MB
17 CĐ1AB thi lai HK2 ngay 11-8
Ngày: July 9, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 2176 - 0.03 MB
16NQ1AB HL HK3 thi lai ngay 07-08-2018
Ngày: July 9, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 2413 - 0.03 MB
15CĐ HL thi lan 1 ngay 07-08.xls
Ngày: July 9, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 2571 - 0.03 MB
13CK HL thi lan 1 ngay 07-08.xls
Ngày: July 9, 2018, 9:10 am - Lượt xem: 2231 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 18-06 den 24-06
Ngày: June 13, 2018, 3:47 am - Lượt xem: 2691 - 0.08 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 10th of December 2023 - Lượt truy cập: