Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 2703-02/04/17
Ngày: March 22, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 4050 - 0.07 MB
Lịch thi : 20-25/03/17
Ngày: March 15, 2017, 2:42 am - Lượt xem: 3660 - 0.02 MB
Lịch thi : 20-28/04/17
Ngày: March 15, 2017, 2:40 am - Lượt xem: 4077 - 0.09 MB
Lịch thi : 13-19/03/17
Ngày: March 8, 2017, 5:22 am - Lượt xem: 3837 - 0.03 MB
Lịch thi : 11-17/03/17
Ngày: March 1, 2017, 6:54 am - Lượt xem: 4046 - 0.03 MB
Lịch thi : 06-12/03/17
Ngày: March 1, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 3885 - 0.05 MB
lich thi lớp DH ngay 12-3-2017
Ngày: February 27, 2017, 1:28 am - Lượt xem: 4065 - 0.01 MB
Lịch thi : 06-17/03/17
Ngày: February 22, 2017, 6:50 am - Lượt xem: 4635 - 0.04 MB
Lịch thi : 2702-05/03/17
Ngày: February 22, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 3868 - 0.04 MB
Lịch thi : 20-26/02/17
Ngày: February 15, 2017, 6:41 am - Lượt xem: 4750 - 0.05 MB
Lịch thi : 13-19/02/17
Ngày: January 19, 2017, 8:56 am - Lượt xem: 4238 - 0.03 MB
Lịch thi lop DH ngay 18-2-2017
Ngày: January 19, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 4690 - 0.01 MB
Lịch thi : 16-22/01/17
Ngày: January 12, 2017, 7:12 am - Lượt xem: 5234
Lịch thi : 09-13/01/17
Ngày: January 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 4785 - 0.09 MB
Lịch thi lớp ĐH ngày 07/01/2017
Ngày: December 22, 2016, 1:51 am - Lượt xem: 4427 - 0.01 MB
Lịch thi : 2612-01/01/17
Ngày: December 21, 2016, 7:22 am - Lượt xem: 5496
Lịch thi 11-03 thang 4 nam 2017
Ngày: December 14, 2016, 9:51 am - Lượt xem: 5809
Lịch thi : 19-25/12/16
Ngày: December 14, 2016, 9:48 am - Lượt xem: 5611
Lịch thi : 05-11/12/16
Ngày: December 7, 2016, 8:39 am - Lượt xem: 4922
Lịch thi : 05-11/12/16
Ngày: November 30, 2016, 7:55 am - Lượt xem: 5400


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: