Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi L2 các khóa Cao đẳng 17&18 từ 25.02 đến 02.03.2019
Ngày: February 21, 2019, 2:21 pm - Lượt xem: 1984 - 0.06 MB

 • Lich thi 18TQ1A 18TQ_Đ2 HK1 Lan 2 tu 11.3.2019 - Ngày:February 26, 2019, 10:50 am - Lượt down: 1747
 • GV coi thi L2 các khóa Cao đẳng 17&18 từ 25.02 đến 02.03.2019 - Ngày:February 21, 2019, 2:21 pm - Lượt down: 1984
 • Lichthilan2.HK3.K17 & HK1 K18 tu ngay 25.02.2019 - Ngày:January 31, 2019, 10:12 am - Lượt down: 2013
 • GV coi thi 17CH CD 17CH.HL tu 21.01 - 27.01.2019 - Ngày:January 17, 2019, 3:43 pm - Lượt down: 1877
 • GV coi thi TN 2013 va cac khoa truoc - Ngày:January 17, 2019, 3:42 pm - Lượt down: 1784
 • GV coi thi SPKT 26 & 27.01.2019 - Ngày:January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt down: 1731
 • GV coi thi 16CKCQCD9CHCT & 17TQ!A 21.01 - 27.01.19 - Ngày:January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt down: 2516
 • GV coi thi SPKT dot 2 HK1 19 & 20.01.2019 - Ngày:January 14, 2019, 4:48 pm - Lượt down: 1939
 • Lich thi SPKT_16442DLU3 17542DLU1 dot 1. 2018 - 2019 - Ngày:January 11, 2019, 1:37 pm - Lượt down: 2170
 • GV coi thi HK1 18TQ1A+Đ2 & HK3 17CHCĐ.17CH.HL tu 14.01.2019 - Ngày:January 11, 2019, 1:31 pm - Lượt down: 1985
 • Lich thi HK6_16CK.CQ.CĐ.CE.CT & HK3.17TQ1A - Ngày:January 11, 2019, 11:58 am - Lượt down: 2082
 • Lich thi tot nghiep CĐ 2013 va cac khoa truoc_dieu chinh - Ngày:January 9, 2019, 2:27 pm - Lượt down: 1886
 • GV coi thi 15CEHL 16THHL...tu 07.01 den 13.01.2019 - Ngày:January 5, 2019, 3:35 pm - Lượt down: 2159
 • GV coi thi 17CK.CT 18CĐ.CH.CT.TQ tu 07.01 den 13.01.2019 - Ngày:January 5, 2019, 3:33 pm - Lượt down: 1889
 • Lich thi SPKT 2018 2019 HK1 Đợt 2 - Ngày:January 5, 2019, 3:31 pm - Lượt down: 2176


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: